Ekonomi

Ekonomi

Varje år hålls en föreningsstämma där styrelsen redovisar ekonomi och hur verksamheten skötts under året samt tar upp motioner som inkommit från medlemmar för omröstning och beslut under stämman. Stämman väljer också en ny styrelse att sköta den löpande förvaltningen och ekonomin under det kommande året.

Ekonomin i föreningen är god och under 2021 sänktes årsavgiften med 5 %.

Några nyckeltal för 2021 tagna ur bokslutet
  • Årsavgiften för bostäder uppgår till i genomsnitt 760:- per m2
  • Föreningens lån uppgår till 6 072:- per m2
  • Räntekostnader under året: 374 000:-
  • Underhållskostnader under året: 849 000:-
  • Årets resultat: 220 000:-
  • Antal lägenhetsöverlåtelser: 7 st

De senaste 5 årens bokslut