Kabel-TV och bredband

Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till Tele 2's kabel-nät (tidigare ComHem). Föreningen har ett så kallat Gruppavtal med Tele 2. Avtalet gäller tjänsten Digital-TV Small. Det innebär att man gratis har tillgång till ett grundutbud för digitala TV-kanaler. Därutöver finns tillgång till Tele 2 tilläggsutbud för digital-TV, bredband och telefoni. För priser och alternativ - se utbudet på Tele 2. För en fullständig förteckning av Tele 2 digitala kanalutbud - klicka på denna länk .


Bredband

Föreningen har idag två olika nät indragna till varje lägenhet för att erbjuda alternativ för bredband och telefoni. Det är Tele 2 och kommunens stadsnät.

Föreningens avtal med Tele 2 (tidigare ComHem) innebär att bredband, telefoni bas och ett grundutbud av TV ingår. Den förbindelse som ingår i bredbandet är 100 Mbit nedströms och 10 Mbit uppströms. Vill man ha ett utökat utbud hänvisas till Tele 2 . Uppge att du tillhör Brf Konstnären i Linköping och att vi har ett gruppavtal om du kontaktar Tele 2.

Här är en kanalplatslista från ComHem som gäller från 2021. Kanallista .

Det finns också anslutning till det kommunala stadsnätet via Utsikt Bredband AB. Det är ett öppet och leverantörsneutralt nät där kontrakterade bredbandsleverantörer kan erbjuda tjänster inom bredband, telefoni och TV till hushåll, företag och föreningar på lika villkor. För mer information om vilket utbud som finns - se Utsikts webb.