Solpaneler På skolhusets tak

Solpaneler

På skolhusets tak finns 176 solpaneler installerade om 100 x 165 cm vardera med en totalyta på 290 kvm och en förväntad årsproduktion på ca 42 - 44 000 kWh. Den producerade elen används av lägenheterna i skolhuset samt föreningsel i skolhuset så som belysning, hissar, tvättstugor, undercentral mm. Den överskottsel som produceras säljs till en avtalspartner liksom de elcertifikat som erhålls för varje såld megawatt.

Med den i föreningen införda gemensamhetselen utnyttjar vi den producerade elen i högre utsträckning själva då lägenheterna i skolhuset använder den och att föreningen därmed köper in mindre el utifrån, vilket kommer alla medlemmar tillgodo.

Solpanelerna är placerade med en lätt lutning och uppställda i en öst-västlig riktning för att maximera effekten under dygnets soltimmar.