Aktiviteter

Aktiviteter

Trivselkommittén består av en grupp medlemmar som bl.a. pryder gården och entréerna med blommor, anordnar arbetsdagar och gemensamma aktiviteter så som pubaftnar, luciafirande mm. Några exempel på aktiviteter som arrangeras av trivselkommittén är; Gårdsfester, Pubkvällar, Lucia-fika, Arbetskvällar mm.

Några gånger per år brukar även Öppet hus arrangeras i Paletten. Det är ett tillfälle där de boende kan få information från styrelsen om vad som är på gång i föreningen. Det är också ett bra tillfälle att ställa frågor och framföra önskemål till styrelsen liksom att träffa och lära känna andra boende i föreningen.