Förtroendevalda

Fötroendevalda fr.o.m Maj 2021

Konstnärens styrelse arbetar för att ditt boende ska bli så tryggt, billigt och trevligt som möjligt. På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll. Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret innebär att se till att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt

Att bo i en bostadsrättförening förutsätter att medlemmarna själva aktivt deltar i den gemensamma förvaltningen och bidrar till att skapa en trivsam boendemiljö. Så kontakta valberedningen om du vill delta i något av förtroendeuppdragen.

Styrelsen

Medlemmar

Ordförande: Åke Eriksson 013-13 38 32 - 070-569 51 19 ake133832@telia.com
Vice ordförande: Magnus Lönngren 073-418 33 44 magnus.lonngren69@gmail.com
Sekreterare: Marie Andersson 013-29 98 44 - 073-779 05 96 m.dill.andersson@gmail.com
Vice sekreterare: Ingrid Olsson 013-14 58 69 - 070-250 03 82 ingrid.olsson@liu.se
Ledamot: Kerstin Mohall 070 556 37 69 kerstmo@gmail.com
Ledamot: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com
Ledamot: Milian Nelzén 072-229 21 10 miliannelzen@gmail.com
HSB-ledamot: Jiaming Tran jiaming.tran@hsb.se
Vicevärd: Mats Wall 073-055 94 65 mats.wall@hsb.se
Suppleant: Anders Lindén 070-367 24 60 andnil82@gmail.com

Valberedning

Valberedningen har som uppgift att utse och föreslå kandidater till förtroendeuppdragen i föreningen. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller i någon annan funktion så kontakta valberedningen.

Medlemmar

Valberedning: Lisa Hallström  
Valberedning: Frederik Kornbrink 076-826 62 93 tjaldur21@gmail.com

Övriga förtroendevalda

Medlemmar

Webb-master: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com
Revisor: Anders Ekman 073-320 47 86 aekman99@gmail.com
Revisorsuppleant: Bengt Wall 070-544 07 58 bengtwall1954@gmail.com

Trivselkommitté

Trivselkomittén består av några medlemmar som bl.a. pryder vår gård och entréer med blommor, anordnar gårdsfester, arbetsdagar samt pubaftnar och andra tillställningar.

Medlemmar

  Eila Romare  
  Lisa Hallström  
  Elisabeth Eriksson 013-12 19 37  
  Marianne Carlsson  
  Frederik Kornbrink 076-8266293 tjaldur21@gmail.com