Historia en tillbakablick

Om Tannefors skola

Vid en visning av f d Tanneforsskolan 1998-10-20 för före detta elever så hade Derwing Liljegren, som från början bodde i 2:an högst upp i nr 86, skrivit ihop följande inför guidningen av sina forna klasskamrater.

Redan 1912 framkom synpunkter om att ett skolhus i Tannefors vore önskvärt. Det dröjde ända till 1936, då spaden sattes i jorden och man lät uppföra en folkskolebyggnad och en vaktmästarebostad på den så kallade bryggeritomten. Den totala byggkostnaden uppgick till 714.550 kronor och hösten 1938 togs skolan i bruk.

Bottenvåningen var ägnad åt det praktiska skolarbetet. Här inrymdes salar för träslöjd, metallslöjd och husliga arbeten. även lokal för barnbespisning fanns där. Dessutom hade två rum för lärarna samt överlärarexpeditionen förlagts till denna våning. Första och andra våningen upptogs som lärarsalar. På varje våning fanns ett materialrum. Skolmöblerna utgjordes av bord med stolar och hade levererats av Tranås Snickerifabriks AB. Tredje våningen rymde förutom lärarsalar naturkunnighetsrum, bibliotek och slöjdsal för flickor. De två förstnämnda rummen kunde gemensamt användas som samlingssal och filmsal. Till fjärde våningen hade Linköpings Folkskolors enda friluftsklass blivit förlagd, med de speciella utrymmen som krävdes för en sådan klass. Bad och gymnastik inrymdes i en särskild byggnad, förbundet med huvudbyggnaden medels en gång under tak. Badet var rymligt och en simbassäng av 3,5 x 9 meter gav den nästan karaktär av storbad. Gymnastiksalen var också väl tilltagen, 11 x 21 meter. Nära gymnastikhuset låg vaktmästarebostaden, omfattande 2 rum och kök. Första vaktmästaren var Erik Pettersson som var kvar till 1955 och sedan var Stig Tranell vaktmästare tills skolan lades ner. Skolans nuvarande paviljonger byggdes 1967-1968 och var då avsedda för småskolan.

Lite historia längre tillbaka i tiden

Handlare Karl Ringström, av mjölnarsläkten Ringström, anlade 1897 ett ölbryggeri nere vid Stångån, rakt nedanför nuvarande bostadsrättsföreningen Konstnären. Bryggeriet var granne med fastigheten Färgaregatan 1. Ölbryggeriet som hette Tannefors Ångbryggeri drevs av Ringström till år 1903. Vägen ner till Bryggeriet kallades Bryggerigränd och gick i backen ner utanför den tomt som sedan bebyggdes med Tanneforsskolan. Ångbryggeriet var kvar till 1914 då dåvarande ägaren Vimmerby Bryggeri flyttade ner verksamheten till Stångebro i samband med att de köpt Linköpings Förenade Bryggerier. Marken ovanför bryggeritomten var bryggerihästarnas betesmarker, så när bryggeriet flyttades så fick fotbollslaget Freja hyra marken till sin fotbollsplan. Fotbollsplanen var kvar till 1935 då Tanneforsskolan började byggas. Skolan byggdes av byggmästaren Axel Johanssons byggfirma. Johansson tog sig sedan namnet Bergbäck. Firman byggde flera stora fastigheter i Linköping. Tanneforsskolan var i bruk 1938-1989. 1989 började den byggas om till bostäder, som idag är en del av vår bostadsrättsförening Konstnären.

Källa: Tannefors Hembygdsförenings arkiv
Hemsida: Tannefors hembygdsförening


Bilder från förr

Nedanstående bilder är tagna 1989 av Jan-Eric Eriksson och tillhör Tannefors Hembygdsförening. Sista bilden är tagen våren 1991 av Kerstin Karlsson.

Tannefors skola


 


I förgrunden skymtar den villa som vara vaktmästarbostad.


 


 


86-an under byggnation. Bilden tagen våren 1991