Lägenheterna

Lägenheterna

Föreningens hus omfattar 78 bostäder med en sammanlagd yta av 6 461 m2. 50 lägenheter i nybyggnation och 28 i ombyggnation av Tanneforsskolan. Medelytan för bostäder är ca 83 m2. Årsavgifterna för bostäder år 2021 uppgår till i genomsnitt 760 kr per m2.

Lägenheternas storlekar fördelar sig enligt:

Storlek Kvm Antal
1 ½ rok 49,8 m2 3 st
2 rok 63,7-75,9 m2 30 st
3 rok 81,5-88,4 m2 20 st
3 ½ rok 97,0-100,0 m2 6 st
4 rok 100,3-103,8 m2 12 st
5 rok 114,8 m2 7 st

Husens placering

Hus C på bilden är ingång 82 och 84. Hus A är ingång 80 F och 80A och är skolbyggnaden. Hus A är ingång 86. Hus B är 88

Husens placering

Lägenheternas placering

Klicka på länken för våningsplanet för att se placeringen av lägenheterna på våningsplanet.

Plan 1  |  Plan 2  |  Plan 3  |  Plan 4  |  Plan 5

Planritningar:

Ange lägenhetsnummer: