BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Styrelsen

Konstnärens styrelse arbetar för att ditt boende ska bli så tryggt, billigt och trevligt som möjligt. På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll. Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret innebär att se till att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Att bo i en bostadsrättförening förutsätter att medlemmarna själva aktivt deltar i den gemensamma förvaltningen och bidrar till att skapa en trivsam boendemiljö. Så kontakta valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet eller ingå i trivselkommitén.


Förtroendevalda from Maj 2019

Ordförande: Åke Eriksson 013-13 38 32 - 070-569 51 19 ake133832@telia.com
Vice ordförande: Henrik Nilsson 072-199 45 42 henni588@gmail.com
Sekreterare: Marie Andersson 013-29 98 44 - 073-779 05 96 m.dill.andersson@gmail.com
Vice sekreterare: Ingrid Olsson 013-14 58 69 - 070-250 03 82 ingrid.olsson@liu.se
Ledamot: Magnus Lönngren 073-418 33 44 magnus.lonngren69@gmail.com
HSB-ledamot: Jiaming Tran  
Suppleant: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com
Suppleant: Erik Winther 073-418 66 35 erik.winther@vricon.com
Vicevärd: Mats Wall 073-055 94 65 mats.wall@ostergotland.hsb.se
Revisor: Anders Molander 072-204 22 57 anders.molander@saabgroup.se
Revisorsuppleant: Anders Ekman 073-320 47 86 aekman99@gmail.com
Webb-master: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com


Valberedning

Valberedningen har som uppgift att utse och föreslå kandidater till förtroendeuppdragen i föreningen. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller i någon annan funktion så kontakta valberedningen.

Medlemmar

Valberedning: Eva Fransson 070-264 11 48 andfrans@swipnet.se
Valberedning: Christer Carlsson 070-327 71 85 christercarlsson@telia.com


Trivselkommitté

Trivselkomittén består av några medlemmar som bl.a. pryder vår gård och entréer med blommor, anordnar gårdsfester, arbetsdagar samt gårdsfester, pubaftnar och andra tillställningar.

Medlemmar

  Bengt Johansson 013-760 78  
  Elisabeth Eriksson  
  Yvonne Kindstrand  
  Mariann Carlsson  
  Frederik Kornbrink 076-8266293 laphroaig21@gmail.com