BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Styrelsen

Konstnärens styrelse arbetar för att ditt boende ska bli så tryggt, billigt och trevligt som möjligt. På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll. Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret innebär att se till att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Att bo i en bostadsrättförening förutsätter att medlemmarna själva aktivt deltar i den gemensamma förvaltningen och bidrar till att skapa en trivsam boendemiljö. Så kontakta valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet eller ingå i trivselkommitén.


Förtroendevalda from Juni 2020

Ordförande: Åke Eriksson 013-13 38 32 - 070-569 51 19 ake133832@telia.com
Vice ordförande: Magnus Lönngren 073-418 33 44 magnus.lonngren69@gmail.com
Sekreterare: Marie Andersson 013-29 98 44 - 073-779 05 96 m.dill.andersson@gmail.com
Vice sekreterare: Ingrid Olsson 013-14 58 69 - 070-250 03 82 ingrid.olsson@liu.se
Ledamot: Henrik Nilsson 072-199 45 42 henni588@gmail.com
Ledamot: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com
Ledamot: Milian Nelzén 072-229 21 10 miliannelzen@gmail.com
HSB-ledamot: Jiaming Tran jiaming.tran@hsb.se
Vicevärd: Mats Wall 073-055 94 65 mats.wall@hsb.se
Revisor: Anders Ekman 073-320 47 86 aekman99@gmail.com
Revisorsuppleant: Anders Molander 072-204 22 57 anders@molander.nu
Webb-master: Ove Dexlin 072-747 69 99 ove@dexlin.com


Valberedning

Valberedningen har som uppgift att utse och föreslå kandidater till förtroendeuppdragen i föreningen. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller i någon annan funktion så kontakta valberedningen.

Medlemmar

Valberedning: Christer Carlsson 070-327 71 85 christercarlsson@telia.com
Valberedning: Lisa Hallström  


Trivselkommitté

Trivselkomittén består av några medlemmar som bl.a. pryder vår gård och entréer med blommor, anordnar gårdsfester, arbetsdagar samt pubaftnar och andra tillställningar.

Medlemmar

  Eila Romare  
  Lisa Hallström  
  Elisabeth Eriksson 013-12 19 37  
  Yvonne Kindstrand  
  Marianne Carlsson  
  Frederik Kornbrink 076-8266293 tjaldur21@gmail.com