BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Solpaneler på skolhusets tak

Solpaneler finns installerade på skolhuset tak. Det är 176 paneler om 100 x 165 cm vardera. Totalt 290 kvm och förväntad produktion är ca 42 - 44 000 kWh per år. Den producerade elen används som föreningsel i skolhuset så som belysning, hissar, tvättstugor, undercentral mm. Den överskottsel som produceras säljs till en avtalspartner liksom de elcertifikat som erhålls för varje såld megawatt.
Solpanelerna är placerade med en lätt lutning och uppställda i en öst-västlig riktning för att maximera effekten under dygnets soltimmar.