BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Felanmälan

Under kontorstid, helgfri måndag till fredag, ska felanmälan av samtliga fel i lägenheter och på och i föreningens fastighet anmäles till vicevärden/vicevärdskontoret. Se under Kontakt hur du kontaktar vicevärden.
Vid allvarliga akuta fel som t.ex. vattenläckage, helt stopp i avlopp eller liknande som inträffar under övrig tid är det journumret till HSB 020-140 16 16 som gäller. Observera att denna jourtjänst har en hög taxa - så gör alltid en bedömning om felet kan anstå till icke jourtid.
Som bostadsrättsinnehavare står du själv för kostnader av reparationer i din lägenhet.

Lås och Portar

I föreningen har vi ett elektroniskt nyckelsystem. Det innebär att entré-dörrar och dörrar till källare och vindsförråd öppnas med en bricka. Varje lägenhet får 2 brickor och man kan hämta ut flera mot en depositionsavgift. Porttelefon finns vid varje entré-dörr. Via porttelefonen kan man ringa till en telefon tillhörande den lägenhetsinnehavare man önskar kontakta. Via telefonen går det sen att öppna entré-dörren. Porttelefonen är aktiv mellan 07:00 - 22:00. Orsaken är att vi vill förhindra att det sker okynnesringningar på tider utanför denna.För besökare som anländer efter 22:00 eller före 07:00 kan ni öppna porten från er telefon om de scrollar ner till ert namn i displayen och knappar in ett B och trycker på telefon och anger sedan det telefonnummer som ni har kopplat till porttelefonen.För öppning av entré-dörren går det även att ange en portkod mellan 07:00 - 18:00.Föreningen hanterar själva ändringar i porttelefon samt utfärdande av brickor (taggar). Så kontakta någon i styrelesen om du vill ha ändring av dina uppgifter till porttelefonen eller behöver ny bricka eller vill spärra bricka.

Radon-mätning gjord våren 2014

Under våren 2014 har radonmätningar gjorts i föreningen. De uppmätta värdena på 50 becquerel ligger klart under gränsvärdet som är satt till 200 Bq.

Fastighetsskötare

Konstnären anlitar HSB Fastighetsskötsel för gräsklippning, trädbeskärning, skötsel av grönytor, lokalvård, snöröjning och halkbekämpning och övrig fastighetsskötsel. Kontaktperson nås på tel 020-140 16 16. Obs! Felanmälningar ska alltid gå via vår vicevärd - inte HSB Fastighetsskötsel.

Uthyrning i andra hand

För att hyra ut lägenheten i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande. Fyll i blanketten 'Ansökan om andrahandsupplåtelse av bostadsrätt' och lämna den i postfacket till vicevärden. I ansökan ska framgå personnummer på den/de som ska hyra bostaden i andra hand samt under vilken tidsperiod som andrahands-uthyrningen ska ske. Vidare ska ansökan innehålla anledning till andrahandsuthyrningen. Observera att föreningen fr.o.m. 1 April 2018 kommer att debitera 250,- per uthyrningsmånad i en administrationsavgift. Avgiften kommer att återfinnas på medlemmens ordinarie månadsavgift. Regler som gäller för uthyrning i andra hand finner du här. Blankett hittar du under medlemssidornas menyval för Blanketter.

Sophantering och källsortering

I föreningens trapphus finns sopnedkast, där paketerade hushållssopor kan slängas. Källsortering för återvinning görs för tidningar, kartong, glas, plast- och metallförpackningar, glödlampor samt batterier, lysrör och elektronik. Grovsophantering finns i begränsad utsträckning och avser egentligen endast större hushållssopor. De källsorterade soporna liksom grovsopor läggs i särskilda kärl avsedd för detta i soprummen med ingång i skolhuset från norra sidan. Observera att det finns två rum för källsorterat material. I det ena kastas tidningar, glas, kartong och grovsopor och i det andra kastas förpackningar av metall och plast samt batterier och lampor. Var noga med hur ni källsorterar soporna, då föreningen annars får betala böter för felsorterade sopor. En sorteringsguide hittar du här. Miljöfarligt avfall - så som färg, bilbatterier, kylskåp och lösningsmedel får ej slängas i föreningens återvinningsrum utan ska lämnas i någon av kommunens återvinningscentraler.Ju mer vi sorterar plast och pappersförpackningar samt använder gröna påsen till matavfall så kan föreningen minska sina kostnader för sophämtning. Vi får nämligen betala efter vikt på hämtningen av hushållssoporna.

Gröna påsen och återvinning av matavfall

Genom återvinning av matrester kan utvinning av biogas göras. Varje hushåll i Konstnären har fått en förpackning av gröna påsar där matavfall kan slängas. Den gröna påsen kan sen slängas i sopnedkastet och blir sen utsorterad via Tekniska Verkens anläggning och biogas kan framställas. I hobby-rummet i källaren i 86-an finns extra påsar att hämta när du behöver nya. Använd din hushålls-nyckel för att komma in i hobby-rummet. Om du öppnar den sista kartongen så ber vi dig att lägga en lapp i vicevärdens brevlåda och meddela att nya påsar behöver beställas. Vad som kan slängas i de gröna påsarna kan du se här.

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Från och med 1 februari 2015 betalar föreningen en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till samtliga medlemmars bostadsrätter i föreningen. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte behöver ha detta tillägg i din hemförsäkring. Vilka regler som gäller för försäkringen kan du se här.

Försäljning av lägenhet

Vid försäljning av lägenhet bör du tänka på att kontakta vicevärden minst 3 veckor före beräknad tidpunkt för överlåtelsen. Ett överlåtelseavtal ska fyllas i i 4 ex och undertecknas av säljare och köpare. Avtalet lämnas in till vicevärden.
Blankett för överlåtelse hittar du under menyvalet Blanketter under Medlemssidorna. Vill du annonsera ut din lägenhet gratis på denna webb, så går det bra att mejla in bilder och annonstext till webb-mastern för publicering.

Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. En i nummer 86 och två i nr 80 F, där det även finns en större maskin för grövre tvätt. Du kan boka tider på de bokningstavlor som finns för resp tvättstuga. Till varje lägenhet ska det finnas ett tvättlås som ska användas vid tidsbokning på bokningstavlan. Har tvättlås eller nycklar förkommit, kontaktar du vicevärden. Tvättstugorna kan användas vardagar och helger mellan 07:00 - 22:00.

Lägre uppvärmingskostnader och minskad miljöpåverkan

Som ett led i att minska miljöpåverkan och för att få lägre uppvärmningskostnader används ett system med väderprognosstyrning. Genom väderprognosstyrningen kan energiförbrukningen sänkas med upp till 15 % - med bibehållen eller förbättrad boendekomfort. Systemet beaktar vind, utetemperatur, sol och bostadens förmåga att lagra energi i styrningen av uppvärmningen. Läs mer på eGains hemsida.

Cykelförråd

Ett låst cykelförråd finns på innergården. I 80 A-F och 86 finns även cykelförråd i källaren. Dessutom finns det ett flertal cykelställ på gården. Cyklar, liksom barnvagnar och rollatorer, får inte förvaras i entréer och trapphus enligt regler från brandmyndigheten.


Brandvarnare

Brandvarnare har köpts in till alla lägenheter. Brandvarnarna tillhör lägenheten. Tänk på att kontrollera batteriet i brandvarnaren. Saknar du en brandvarnare så kontakta vicevärden. En brandvarnare beräknas täcka en yta av ungefär 60 kvm. Så har du en större lägenhet kan det behövas flera.


Inre fond

På inbetalningsavin för månadsavgiften för lägenheten framgår om det finns några pengar avsatta på lägenhetens inre fond. Dessa pengar kan användas till reparation och renovering av lägenheten samt till inköp av vitvaror. För att få ut pengar måste kvitto visas på inköpt maskin, material eller reparationsarbete. Blankett för uttag ur inre fond finner du efter inloggning under meny-valet Medlemssidor och sen under menyvalet Blanketter. Skriv ut blanketten och fyll i dina utlägg. Bifoga kvitton och skicka in till vicevärden. För mer information kontakta någon i styrelsen eller mejla till föreningen. Obs! Inga nya pengar avsätts till den inre fonden.