BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Bredband och telefoni

Föreningen har idag tre olika nät indragna till varje lägenhet för att erbjuda alternativ för bredband och telefoni. Det är ComHem, kommunens stadsnät och Telia.

Com Hem

Föreningens avtal med ComHem innebär att bredband, telefoni bas och ett grundutbud av TV ingår. Vill man ha ett utökat utbud hänvisas till Com Hems webb.

Kommunens stadsnät via det kommunala bolaget Utsikt Bredband AB

Från och med Juni 2011 är föreningen ansluten till kommunens stadsnät. Det är ett öppet och leverantörsneutralt nät där kontrakterade bredbandsleverantörer kan erbjuda tjänster inom bredband, telefoni och TV till hushåll, företag och föreningar på lika villkor. För mer information om vilket utbud som finns - se Utsikts webb.

Telia

Telias kopparbaserade analoga telenät finns draget till varje lägenhet. Vill man utnyttja det krävs abonnemang hos Telia - men det går att välja bland flertalet övriga operatörer för såväl bredband som telefoni. Ett ADSL-modem krävs för bredband samt om man väljer telefoni från annan operatör än Telia. Vill man anlita Com Hem eller någon av leverantörerna i kommunens stadsnät för bredband och/eller telefoni behövs inget abonnemang hos Telia.
;