BRF KONSTNÄREN I LINKÖPING

Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati genom att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Varje år hålls en föreningsstämma där styrelsen redovisar ekonomi och hur verksamheten skötts under året samt tar upp motioner som inkommit från medlemmar för beslut under stämman. Stämman väljer också en ny styrelse för att sköta den löpande förvaltningen under det kommande året.

Här kan du ta del av protokoll från tidigare års föreningsstämmor samt aktuella stadgar och de senaste 5 årens bokslutsrapporter.


Stämmoprotokoll
Stadgar
Bokslut